Esiet sveicināti mūsu jaunajā mājas lapā

Sveiki, GEOtelpa.lv lapas apmeklētāj!

Beidzot, beidzot tā diena ir klāt – mums ir jauna mājas lapa!!!

Mēs ļoti ceram, ka tagad  informācija par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem būs aptverama daudz vieglāk un saprotamāk.

Uzsākam darbību Ludzas novadā

Informējam, ka no šodienas (2015.gada 12.februāra) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Ludzas novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Jaunjelgavas un Ludzas novados.

Pāreja no Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas uz Eiropas Vertikālās atskaites sistēmu

Saskaņā ar grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā Latvijā no 2014.gada 1.decembra tiek mainīta augstumu sistēmā:

– Līdz 2014.gada 30.novembrim spēkā ir Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma (BAS77);

– No 2014.gada 1.decembra spēkā ir Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), kas ir Eiropas vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā;

– Visi mērījumi no 2014.gada 1.decembra ir jāveic tikai  LAS-2000,5.

Pašvaldībās, kurās SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāžu uzturēšanu, visi dati ir pārrēķināti uz LAS-2000,5, un no 2014.gada 1.decembra informācija mērniecības darbu veicējiem tiks izsniegta jaunajā augstumu sistēmā.

Atgādinām ka līdz 2015.gada 1.janvārim uzmērītos darbus var iesniegt arī BAS77 augstuma sistēmā, ja mērniecības darbi ir uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim, bet no 2015.gada 1.janvāra visi mērījumi jāiesniedz LAS-2000,5.

Lai nebūtu pārpratumu par pielietoto augstuma sistēmu uzmērījumu attēlojumā, lūdzam visus mērniecības darba veicējus no 2014.gada 1.decembra līdz 2015.gada 1.decembrim (un iespēju robežās arī pēc šā termiņa) skaidri norādīt kādā augstuma sistēmā ir veikti mērījumi. Rosinām izmantot Rīgas būvvaldes izstrādāto paraugu (lejupielādēt INFO GEOtelpa.lv.dgn (7z formātā)), lai nodrošinātu datu vieglu lasīšanu gan sev, gan klientiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums.

Uzsākam darbību Jaunjelgavas novadā

Informējam, ka no šodienas (2014.gada 22.aprīļa) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Jaunjelgavas novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes  un Jaunjelgavas novados.

Uzsākam darbību Rēzeknes novadā

Informējam, ka no šodienas (2014.gada 20.februāra) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Rēzeknes novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Visi iepriekšējam uzturētājam (SIA”Mērniecības Datu Centrs”)  līdz 19.februārim (ieskaitot) iesūtīto uzmērījumu reģistrācija ir jāpabeidz pie SIA”Mērniecības Datu Centrs”, bet tas jāveic līdz 2014.gada 6.martam.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu un Rēzeknes novados.

Uzsākam darbību Pļaviņu novadā

Informējam, ka no 2014.gada 2.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Pļaviņu novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses un Pļaviņu novados.

Uzsākam darbību Kokneses novadā

Informējam, ka no 2014.gada 2.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Kokneses novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju un Kokneses novados.

Inženierkomunikāciju turētāju saraksti (papildināts)

Informējam, ka SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” mājas lapā ir ievietota informācija par inženierkomunikāciju turētājiem, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. (LR MK Noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69.punkts).

Uz doto brīdi ir pieejama informācija par Aknīstes, Auces, Rugāju, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novadiem.