Pieejamas jaunas GEOscan moduļa versijas

Pašā gada nogalē mūsu klientiem tiek piedāvātas jaunas Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un konvertācijas moduļa GEOscan versijas.

Ir sagatavotas divas jaunas versijas – GEOscan 5.2 un GEOscan 5.3.

Galvenā atšķirtība starp šīm divām GEOscan versijām ir sekojoša :
  • GEOscan 5.2 versija nodrošina informācijas pārbaudi divās dažādās specifikācijās (ADTI un ZKU),
  • GEOscan 5.3 versija darbojas tikai ar ADTI specifikāciju.
Jaunajos GEOscan moduļa versijās ir sekojoši jauninājumi:
  • Ieviesta jauno iespēja – iezīmēt visus teikta veida elementus (poga SELECT), kas iezīmē visus elementus ar vienādiem parametriem,
  • Uzlabota elementu nolasīšana, kas atvieglo datu apstrādi (elementu labošanas logā),
  • Izlabotas iepriekš konstatētās kļūdas.

Ja Jums vēl nav GEOscan moduļa, tad rakstiet uz epastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam! un mēs Jums nodrošināsim iespēju to lietot testa režīmā.

Izmaiņas topogrāfisko darbu saskaņošanas kārtībā ar LVRTC

Saskaņā ar VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju, no 2016.gada 1.oktobra tiks mainīta topogrāfisko darbu saskaņošanas kārtība ar VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs”.

Turpmāk (no 2016.gada 1.oktobra) VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” topogrāfiskos materiālus pieņems tikai elektroniskā formātā.

Saskaņošanas kārtība ir sekojoša:

  • Sagatavojiet topogrāfiskos materiālus .dgn vai .dwg formātā;
  • Nosūtiet tos uz e-pastu info@lvrtc;
  • trīs nedēļu laikā saņemiet atbildi savā e-pastā.

Informācija sagatavota pamatojoties uz VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju.

Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (komunikāciju zonas)

No AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) esam saņēmuši LVRTC turējumā esošo komunikāciju izvietojumu zonas pa visu Latvijas teritoriju.

Turpmāk teritorijās, kurās SIA “Ģeotelpsikie risinājumi” uztur ADTI datus, ja uzmērījuma robeža pārklāsies ar LVRTC komunikāciju zonu, skaņojums ar LVRTC būs obligāts, savukārt ja uzmērījuma robeža nepārklājas ar LVRTC komunikāciju zonu, skaņot ar LVRTC nav nepieciešams.

LVRTC komunikāciju zona DGN faila formātā (kompresēta ZIP faila formātā) pieejama ŠEIT.

Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Paziņojam, ka ir notikušas izmaiņas inženierkomunikāciju turētāju sarakstos, ar kuriem ir jāsaskaņo visas topogrāfijas.

“LVRTC informē, ka, ņemot vērā plašo izbūvēto un būvniecības stadijā esošo LVRTC infrastruktūru Latvijas teritorijā kā arī elektronisko sakaru tīklu bojājumu skaitu, kuru cēloņi nereti ir būvniecības sākumposmā, lai samazinātu potenciālo LVRTC infrastruktūras bojājumu risku, LVRTC ir informējis pašvaldības un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētājus par LVRTC infrastruktūras izvietojumu attiecīgajās administratīvajās teritorijās un nepieciešamību veikt topogrāfisko materiālu saskaņošanu ar LVRTC norādītajās administratīvajās teritorijās.”

Turpmāk Aknīstes, Auces, Brocēnu, Ciblas, Jaunjelgavas, Kārsavas, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Rundāles, Vecumnieku un Viļānu novados, kā obligātais būs arī AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” skaņojums visām topogrāfijām.

Precīzu pagastu sarakstu, kur nepieciešams skaņot topogrāfijas ar LVRTC ir atrodams mūsu mājas lapā, sadaļā Kur jāskaņo?

Uzsākam darbību Zilupes novadā

Informējam, ka no šodienas (2015.gada 2.jūnija) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Zilupes novadā.
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas un Zilupes novados.

Esiet sveicināti mūsu jaunajā mājas lapā

Sveiki, GEOtelpa.lv lapas apmeklētāj!

Beidzot, beidzot tā diena ir klāt – mums ir jauna mājas lapa!!!

Mēs ļoti ceram, ka tagad  informācija par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem būs aptverama daudz vieglāk un saprotamāk.

Uzsākam darbību Ludzas novadā

Informējam, ka no šodienas (2015.gada 12.februāra) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Ludzas novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Jaunjelgavas un Ludzas novados.

Pāreja no Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas uz Eiropas Vertikālās atskaites sistēmu

Saskaņā ar grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā Latvijā no 2014.gada 1.decembra tiek mainīta augstumu sistēmā:

– Līdz 2014.gada 30.novembrim spēkā ir Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma (BAS77);

– No 2014.gada 1.decembra spēkā ir Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), kas ir Eiropas vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā;

– Visi mērījumi no 2014.gada 1.decembra ir jāveic tikai  LAS-2000,5.

Pašvaldībās, kurās SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāžu uzturēšanu, visi dati ir pārrēķināti uz LAS-2000,5, un no 2014.gada 1.decembra informācija mērniecības darbu veicējiem tiks izsniegta jaunajā augstumu sistēmā.

Atgādinām ka līdz 2015.gada 1.janvārim uzmērītos darbus var iesniegt arī BAS77 augstuma sistēmā, ja mērniecības darbi ir uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim, bet no 2015.gada 1.janvāra visi mērījumi jāiesniedz LAS-2000,5.

Lai nebūtu pārpratumu par pielietoto augstuma sistēmu uzmērījumu attēlojumā, lūdzam visus mērniecības darba veicējus no 2014.gada 1.decembra līdz 2015.gada 1.decembrim (un iespēju robežās arī pēc šā termiņa) skaidri norādīt kādā augstuma sistēmā ir veikti mērījumi. Rosinām izmantot Rīgas būvvaldes izstrādāto paraugu (lejupielādēt INFO GEOtelpa.lv.dgn (7z formātā)), lai nodrošinātu datu vieglu lasīšanu gan sev, gan klientiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums.

 

Uzsākam darbību Jaunjelgavas novadā

Informējam, ka no šodienas (2014.gada 22.aprīļa) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Jaunjelgavas novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes  un Jaunjelgavas novados.