Par mums

SIA “GEOTELPISKIE risinājumi”

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” dibināts 2010.gada martā ar mērķi pašvaldībām un uzņēmumiem piedāvāt izveidot un uzturēt vienotas ģeotelpiskās informācijas datu bāzes. SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” dibinātāji ir augstas klases profesionāļi, ar ilgu gadu pieredzi mērniecībā un ģeodēzijā.

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” pašvaldībām un uzņēmumiem, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgumus, izveido un uztur vienotu ģeotelpiskās informācijas datu bāzi, līdz ar to darbinieki operatīvi un bez maksas tiek nodrošināti ar precīziem un aktuāliem inženiertopogrāfiskajiem datiem par attiecīgo pašvaldības teritoriju.

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu AUCES, TĒRVETES, VIESĪTES,  BROCĒNU, RUNDĀLES, VECUMNIEKU, KĀRSAVAS, AKNĪSTES, CIBLAS, VIĻĀNU, BALTINAVAS, RUGĀJU, KOKNESES, PĻAVIŅU, RĒZEKNES, JAUNJELGAVAS un LUDZAS novados.

PAKALPOJUMI

Vienotas ģeotelpiskās informācijas datu bāzes izveide un uzturēšana (pašvaldībām)

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” piedāvā izveidot un uzturēt vienotu ģeotelpiskās informācijas datu bāzi, kas sevī ietver:

  • pašvaldības teritorijas topogrāfisko uzmērījumu augstas detalizācijas M1:500 datubāzes uzturēšanu un aktualizāciju;
  • pašvaldības ielu sarkano līniju datubāzes izveidi un uzturēšanu;
  • pašvaldības aizsargjoslu datubāzes izveidi un uzturēšanu.

Ģeoloģiskās pamatinformācijas atlasīšana un izsniegšana par zemes vienību

Informācija nepieciešama, lai novērtētu īpašumā pieejamo derīgo izrakteņu ieguves iespējas. Papildus SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” pēc nepieciešamības var organizēt pilno ģeoloģisko izpēti, lai aprēķinātu detalizētu derīgo izrakteņu atradņu apjomu.

Ģeotelpiskās informācijas datu bāzes izveide un uzturēšana (uzņēmumiem)

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” piedāvā izveidot un uzturēt ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzņēmumu vajadzībām.

Par pakalpojumu izmantošanu kontaktēties: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!