Auces novads

Auces novada platība 517,8 km2.
Auces novada teritoriālās vienības:

  • Auces pilsēta – 0460805
  • Vecauces pagasts – 0460825
  • Bēnes pagasts – 0460850
  • Īles pagasts – 0460864
  • Lielauces pagasts – 0460876
  • Ukru pagasts – 0460890
  • Vītiņu pagasts – 0460894

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa