Brocēnu novads

Brocēnu novada platība 498,5 km2.
Brocēnu novada teritoriālās vienības:

  • Brocēnu pilsēta – 0840605
  • Cieceres pagasts – 0840625
  • Blīdenes pagasts – 0840644
  • Gaiķu pagasts – 0840652
  • Remtes pagasts – 0840680

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa