Ciblas novads

Ciblas novada platība 509,4 km2.
Ciblas novada teritoriālās vienības:

  • Blontu pagasts – 0684944
  • Ciblas pagasts – 0684948
  • Līdumnieku pagasts – 0684966
  • Pušmucovas pagasts – 0684990
  • Zvirgzdenes pagasts – 0684998

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa