Inženierkomunikāciju turētāju saraksti (papildināts)

Informējam, ka SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” mājas lapā ir ievietota informācija par inženierkomunikāciju turētājiem, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. (LR MK Noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69.punkts).

Uz doto brīdi ir pieejama informācija par Aknīstes, Auces, Rugāju, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novadiem.