Jaunjelgavas novads

Jaunjelgavas novada platība 685 km2.
Jaunjelgavas novada teritoriālās vienības:

  • Jaunjelgavas pilsēta – 0321007
  • Jaunjelgavas pagasts – 0321027
  • Daudzeses pagasts – 0321050
  • Seces pagasts – 0321078
  • Sērenes pagasts – 0321080
  • Staburaga pagasts – 0321084
  • Sunākstes pagasts – 0321086

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa