Kārsavas novads

Kārsavas novada platība 628 km2.
Kārsavas novada teritoriālās vienības:

  • Kārsavas pilsēta – 0681009
  • Goliševas pagasts – 0681054
  • Malnavas pagasts – 0681068
  • Mežvidu pagasts – 0681070
  • Mērdzenes pagasts – 0681072
  • Salnavas pagasts – 0681094

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa