Ko mēs varam

Vienotas ģeotelpiskās informācijas datu bāzes izveide un uzturēšana (pašvaldībām)

Mēs piedāvājam izveidot un uzturēt vienotu ģeotelpiskās informācijas datu bāzi, kas sevī ietver:

  • pašvaldības teritorijas topogrāfisko uzmērījumu augstas detalizācijas M1:500 datubāzes uzturēšanu un aktualizāciju;
  • pašvaldības ielu sarkano līniju datubāzes izveidi un uzturēšanu;
  • pašvaldības aizsargjoslu datubāzes izveidi un uzturēšanu.

Par pakalpojumu izmantošanu kontaktēties: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Ģeotelpiskās informācijas konvertāciju

Mēs piedāvājam konvertēt jūsu rīcībā esošo informāciju konvertēt uz ADTI specifikācijai atbilstošu.

Par pakalpojumu izmantošanu kontaktēties: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Ģeotelpiskās informācijas datu bāzes izveide un uzturēšana (uzņēmumiem)

Mēs piedāvājam izveidot un uzturēt ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzņēmumu vajadzībām.

Par pakalpojumu izmantošanu kontaktēties: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un konvertācijas modulis GEOscan

Modulis GEOscan, ko mēs izplatām un uzturām  palīdz ikdienas darbā ar ADTI darbiem.

Papildus informācija un nosacījumi šeit.

Topogrāfiskās informācijas saskaņošana Rīgas pilsētā un novados ap Rīgas pilsētu

Mēs piedāvājam Jūsu vietā saskaņot pie inženierkomunikāciju turētājiem izstrādāto topogrāfisko materiālu.

Par pakalpojuma izmantošanu kontaktēties: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.