Cik tas maksā?

Mūsdienas nekas nav par velti. Arī mūsu pakalpojumi kaut ko maksā.

Šeit tu vari iepazīties ar nosacījumiem un cenām.

Cenas kalkulators

Pilnais cenrādis

Kad būs jāmaksā

 

Svarīgi:

Ja izpilduzmērījumā vai topogrāfiskajā plānā, kas ir noformēts kā viens pasūtījums (digitālā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija un viens pasūtījuma nosaukums), attālums starp mērījuma datiem pārsniedz 100 m, tad attiecīgais darbs tiek sadalīts vairākos (atsevišķa tāme un reģistrācijas numurs).