Pilnais cenrādis

Topogrāfija (pielieto arī uz izpildmērījumu pēc platības)
 • Platība līdz 0,3 ha – EUR 12.81 (LVL 9.00);
 • Platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha – EUR 15.65 (LVL 11.00);
 • Platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha – EUR 21.34 (LVL 15.00);
 • Platība virs 1.0 ha , papildus par katru nākamo ha – EUR 7.11 (LVL 5.00);
 • Ne vairāk kā EUR 128.06 (LVL 90.00) kopā par vienu objektu.
Izpildmērījums
 • Garums līdz 300 m – EUR 7.47 (LVL 5.25);
 • Garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m – EUR 2.49 (LVL 1.75);
 • Ne vairāk kā EUR 85.37 (LVL 60.00) kopā par vienu objektu.
Galvenās būvasis 
 • Viens objekts -EUR 6.40  (LVL 4.50).
Būves novietnes shēma
 • Viens objekts – EUR 6.40 (LVL 4.50).
Zemes ierīcības projekts vai detālplānojums 
 • Viens objekts – EUR 4.27 (LVL 3.00).
Inženiertīklu pārskata shēma
 • Objekta platība līdz 1.0 ha – EUR 14.23 (LVL 10.00);
 • Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – EUR 5.69 (LVL 4.00).
Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas u.c.) 
 • Viens objekts (viena zemes vienība) – EUR 1.71 (LVL  1.20).

* – visas cenas norādītas bez PVN.
* – pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.