Gribi reģistrēt?

Ja tu gribi reģistrēt darbu, tad izpildi visu kas norādīts zemāk:

Topogrāfija

 1. aizpildi veidlapu (jo pilnīgāku informācijas norādīsi, jo mazāk būs jautājumu);
 2. sagatavo digitālo failu (*dgn vai *dwg formātā) (protams atbilstoši noformētu);
 3. sagatavo VZD izsniegto datni ar kadastra informāciju;
 4. nosūti to visu uz e-pastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Izpilmērījums (pēc garuma)

 1. aizpildi veidlapu (jo pilnīgāku informācijas norādīsi, jo mazāk būs jautājumu);
 2. sagatavo digitālo failu (*dgn vai *dwg formātā) (protams atbilstoši noformētu);
 3. sagatavo digitālo failu (*dgn vai *dwg formātā), kurā attēlots tikai objekts, kuram veikts izpilmērījums;
 4. sagatavo VZD izsniegto datni ar kadastra informāciju, ja tāda ir norādīta plānā;
 5. nosūti to visu uz e-pastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Izpilmērījums (pēc platības)

 1. aizpildi veidlapu (jo pilnīgāku informācijas norādīsi, jo mazāk būs jautājumu);
 2. sagatavo digitālo failu (*dgn vai *dwg formātā) (protams atbilstoši noformētu), kurā norādi uzmērītās platības kontūru;
 3. sagatavo VZD izsniegto datni ar kadastra informāciju, ja tāda ir norādīta plānā;
 4. nosūti to visu uz e-pastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Zemes ierīcības projekts

 1. aizpildi veidlapu (jo pilnīgāku informācijas norādīsi, jo mazāk būs jautājumu);
 2. sagatavo digitālo failu (*dgn vai *dwg formātā);
 3. nosūti to visu uz e-pastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Kā apliecinājumu, tam ka tavu reģsitrācijas pieprasījumu mēs esam saņēmuši, tu nekavējoties saņemsi automātisko atbildi uz savu e-pastu.

Par pārējo parūpēsimies mēs. Dod mums nedaudz laika (ne vairāk kā divas darba dienas).