Ludzas novads

Ludzas novada platība 966 km2.
Ludzas novada teritoriālās vienības:

  • Ludzas pilsēta – 0680201
  • Briģu pagasts – 0680246
  • Cirmas pagasts – 0680250
  • Isnaudas pagasts – 0680258
  • Istras pagasts – 0680260
  • Nirzas pagasts – 0680278
  • Ņukšu pagasts – 0680280
  • Pildas pagasts – 0680286
  • Pureņu pagasts – 0680288
  • Rundēnu pagasts – 0680292

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa

Ludzas_novada_gerbonis