Mainīta Sabiedrības juridiskā adrese

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” informē, ka no 2012.gada 27.februāra Sabiedrībai ir mainījusies juridiskā adrese. Pārējie uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi.

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” juridiskā adrese ir:

Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.