Uzsākam darbību Rēzeknes novadā

Informējam, ka no šodienas (2014.gada 20.februāra) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Rēzeknes novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Visi iepriekšējam uzturētājam (SIA”Mērniecības Datu Centrs”)  līdz 19.februārim (ieskaitot) iesūtīto uzmērījumu reģistrācija ir jāpabeidz pie SIA”Mērniecības Datu Centrs”, bet tas jāveic līdz 2014.gada 6.martam.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu un Rēzeknes novados.

Uzsākam darbību Pļaviņu novadā

Informējam, ka no 2014.gada 2.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Pļaviņu novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses un Pļaviņu novados.

Uzsākam darbību Kokneses novadā

Informējam, ka no 2014.gada 2.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Kokneses novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju un Kokneses novados.

Informācijai – Ieviešam automātisko atbildi

Pēdējā gada laikā divas reizes esam saskārušies ar situāciju kad mērniecības uzņēmumi nosūta e-pastu uz adresi E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!, bet mūsu darbinieki šo e-pastu nesaņem.

Lai nodrošinātu to, ka mērniecības uzņēmumi ir pārliecināti ka viņu sūtītais e-pasts uz adresi E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam! ir saņemts, no 2012.gada 23.jūlija esam ieviesuši automātisko atbildi uz visiem e-pastiem, kas tiek sūtīti un adresi E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

E-pasta teksts ir šāds:

Šis ir automātiski veidots e-pasts. Lūgums uz to neatbildēt.

Jūsu e-pasts ir saņemts. Ja tas attiecas uz datu izsniegšanu vai reģistrāciju,
atbilde uz Jūsu e-pastu tiks sniegta divu darba dienu laikā.

Nepieciešamības gadījuma lūgums zvanīt +371 27024516.

 


SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”

Ja Jūs nesaņēmāt šādu e-pastu, Lūdzam pārsūtīt e-pastu atkārtoti.

Jauns pakalpojums mērniekiem

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” piedāvā jaunu pakalpojumu visiem mērniecības darbu veicējiem un projektētājiem, kuri veic vai plāno veikt savu profesionālo darbību Rīgas pilsētā.
No 2012.gada 23.jūlija veicam topogrāfisko plānu, zemes ierīcības projektu un inženierbūvju projektu saskaņošanu ar inženiertīklu turētāju organizācijām, kā arī pašvaldības un valsts iestādēm.
Jums vairs nav jāstāv rindās, jāplāno laiks, lai tiktos ar gandrīz divdesmit skaņotāju organizācijām Rīgā, to izdarīsim mēs!
Ietaupiet laiku un naudu, uzticot šo procesu SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” kvalificētajiem speciālistiem.
Pilna informācija pieejama šeit:
Lai uzzinātu papildus informāciju par piedāvātā pakalpojuma izmantošanu, sazinieties ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”.

Inženierkomunikāciju turētāju saraksti (papildināts)

Informējam, ka SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” mājas lapā ir ievietota informācija par inženierkomunikāciju turētājiem, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. (LR MK Noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69.punkts).

Uz doto brīdi ir pieejama informācija par Aknīstes, Auces, Rugāju, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novadiem.

Uzsākam darbību Rugāju novadā

Informējam, ka no 2012.gada 27.marta SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Rugāju  novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas  un Rugāju novados.

Mainīta Sabiedrības juridiskā adrese

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” informē, ka no 2012.gada 27.februāra Sabiedrībai ir mainījusies juridiskā adrese. Pārējie uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi.

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” juridiskā adrese ir:

Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Uzsākam darbību Viļānu un Baltinavas novados

Informējam, ka no 2012.gada 18.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Viļānu un Baltinavas novados.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu un Baltinavas  novados.