Pāreja no Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas uz Eiropas Vertikālās atskaites sistēmu

Saskaņā ar grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā Latvijā no 2014.gada 1.decembra tiek mainīta augstumu sistēmā:

– Līdz 2014.gada 30.novembrim spēkā ir Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma (BAS77);

– No 2014.gada 1.decembra spēkā ir Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), kas ir Eiropas vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā;

– Visi mērījumi no 2014.gada 1.decembra ir jāveic tikai  LAS-2000,5.

Pašvaldībās, kurās SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāžu uzturēšanu, visi dati ir pārrēķināti uz LAS-2000,5, un no 2014.gada 1.decembra informācija mērniecības darbu veicējiem tiks izsniegta jaunajā augstumu sistēmā.

Atgādinām ka līdz 2015.gada 1.janvārim uzmērītos darbus var iesniegt arī BAS77 augstuma sistēmā, ja mērniecības darbi ir uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim, bet no 2015.gada 1.janvāra visi mērījumi jāiesniedz LAS-2000,5.

Lai nebūtu pārpratumu par pielietoto augstuma sistēmu uzmērījumu attēlojumā, lūdzam visus mērniecības darba veicējus no 2014.gada 1.decembra līdz 2015.gada 1.decembrim (un iespēju robežās arī pēc šā termiņa) skaidri norādīt kādā augstuma sistēmā ir veikti mērījumi. Rosinām izmantot Rīgas būvvaldes izstrādāto paraugu (lejupielādēt INFO GEOtelpa.lv.dgn (7z formātā)), lai nodrošinātu datu vieglu lasīšanu gan sev, gan klientiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums.