Pieejamas jaunas GEOscan moduļa versijas

Pašā gada nogalē mūsu klientiem tiek piedāvātas jaunas Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un konvertācijas moduļa GEOscan versijas.

Ir sagatavotas divas jaunas versijas – GEOscan 5.2 un GEOscan 5.3.

Galvenā atšķirtība starp šīm divām GEOscan versijām ir sekojoša :
  • GEOscan 5.2 versija nodrošina informācijas pārbaudi divās dažādās specifikācijās (ADTI un ZKU),
  • GEOscan 5.3 versija darbojas tikai ar ADTI specifikāciju.
Jaunajos GEOscan moduļa versijās ir sekojoši jauninājumi:
  • Ieviesta jauno iespēja – iezīmēt visus teikta veida elementus (poga SELECT), kas iezīmē visus elementus ar vienādiem parametriem,
  • Uzlabota elementu nolasīšana, kas atvieglo datu apstrādi (elementu labošanas logā),
  • Izlabotas iepriekš konstatētās kļūdas.

Ja Jums vēl nav GEOscan moduļa, tad rakstiet uz epastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam! un mēs Jums nodrošināsim iespēju to lietot testa režīmā.