Rēzeknes novads

Rēzeknes novada platība 2524 km2.
Rēzeknes novada teritoriālās vienības:

 • Audriņu pagasts – 0780242
 • Bērzgales pagasts – 0780244
 • Čornajas pagasts – 0780246
 • Dricānu pagasts – 0780250
 • Feimaņu pagasts – 0780252
 • Gaigalavas pagasts – 0780254
 • Griškānu pagasts – 0780256
 • Ilzeskalna pagasts – 0780258
 • Kantinieku pagasts – 0780260
 • Kaunatas pagasts – 0780262
 • Lendžu pagasts – 0780266
 • Lūznavas pagasts – 0780268
 • Maltas pagasts – 0780270
 • Mākoņkalna pagasts – 0780272
 • Nagļu pagasts – 0780274
 • Ozolaines pagasts – 0780276
 • Ozolmuižas pagasts – 0780278
 • Pušas pagasts – 0780280
 • Rikavas pagasts – 0780282
 • Nautrēnu pagasts – 0780284
 • Sakstagala pagasts – 0780286
 • Silmalas pagasts – 0780288
 • Stoļerovas pagasts  780292
 • Stružānu pagasts – 780294
 • Vērēmu pagasts – 0780296

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa