Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Paziņojam, ka ir notikušas izmaiņas inženierkomunikāciju turētāju sarakstos, ar kuriem ir jāsaskaņo visas topogrāfijas.

“LVRTC informē, ka, ņemot vērā plašo izbūvēto un būvniecības stadijā esošo LVRTC infrastruktūru Latvijas teritorijā kā arī elektronisko sakaru tīklu bojājumu skaitu, kuru cēloņi nereti ir būvniecības sākumposmā, lai samazinātu potenciālo LVRTC infrastruktūras bojājumu risku, LVRTC ir informējis pašvaldības un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētājus par LVRTC infrastruktūras izvietojumu attiecīgajās administratīvajās teritorijās un nepieciešamību veikt topogrāfisko materiālu saskaņošanu ar LVRTC norādītajās administratīvajās teritorijās.”

Turpmāk Aknīstes, Auces, Brocēnu, Ciblas, Jaunjelgavas, Kārsavas, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Rundāles, Vecumnieku un Viļānu novados, kā obligātais būs arī AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” skaņojums visām topogrāfijām.

Precīzu pagastu sarakstu, kur nepieciešams skaņot topogrāfijas ar LVRTC ir atrodams mūsu mājas lapā, sadaļā Kur jāskaņo?