Uzsākam darbību Jaunjelgavas novadā

Informējam, ka no šodienas (2014.gada 22.aprīļa) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Jaunjelgavas novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes  un Jaunjelgavas novados.