Uzsākam darbību Ludzas novadā

Informējam, ka no šodienas (2015.gada 12.februāra) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Ludzas novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Jaunjelgavas un Ludzas novados.