Uzsākam darbību Rēzeknes novadā

Informējam, ka no šodienas (2014.gada 20.februāra) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Rēzeknes novadā. Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.

Visi iepriekšējam uzturētājam (SIA”Mērniecības Datu Centrs”)  līdz 19.februārim (ieskaitot) iesūtīto uzmērījumu reģistrācija ir jāpabeidz pie SIA”Mērniecības Datu Centrs”, bet tas jāveic līdz 2014.gada 6.martam.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses, Pļaviņu un Rēzeknes novados.