Uzsākam darbību Rugāju novadā

Informējam, ka no 2012.gada 27.marta SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Rugāju  novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas  un Rugāju novados.