Uzsākam darbību Zilupes novadā

Informējam, ka no šodienas (2015.gada 2.jūnija) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Zilupes novadā.
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas un Zilupes novados.