Viesītes novads

Viesītes novada platība 650,5 km2.
Viesītes novada teritoriālās vienības:

  • Viesītes pilsēta – 0561815
  • Viesītes pagasts – 0561835
  • Elkšņu pagasts – 0561858
  • Rites pagasts – 0561880
  • Saukas pagasts – 0561888

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa