Zilupes novads

Zilupes novada platība 308,9 km2.
Zilupes novada teritoriālās vienības:

  • Zilupes pilsēta – 0681817
  • Lauderu pagasts – 0681864
  • Pasienes pagasts – 0681884
  • Zaļesjes pagasts – 0681896

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa

Zilupes_novada_gerbonis